Zkoušky v Praze

Praktické zkoušky se v Praze konají každý rok v květnu nebo v červnu a jsou umístěny v budově Týnské školy, Melantrichova 19, Praha 1.

Teoretické zkoušky se konají třikrát do roka: v květnu, v červnu a v listopadu na adrese Talacko hudebniny, Rybná 29, Praha 1.

Formuláře a ostatní informace obdržíte na adrese Talacko hudebniny, Rybná 29, Praha 1, nebo mohou být zaslány přímo uchazečům.

Publikace jsou k dostání v prodejně Talacko hudebniny, Rybná 29, Praha 1, 110 00 a ve všech dobrých obchodech s hudebninami. Seznám publikace na ABRSM zkoušky najdetetady.

Pro další informace kontaktujte, prosím:

David Talacko
Talacko hudebniny
Rybná 29
110 00 Praha 1

Tel: +420 224 813 039
Fax: +420 224 817 919
E-mail: abrsm@talacko.cz


Practical exams in Prague take place each year in May or June and are held at Tynská Škola, Melantrichova 19, Praha 1.

Theory exams are held three times a year: in March, June and November and are held at Talacko sheet music, Rybná 29, Praha 1.

Entry forms and syllabuses are available from Talacko sheet music, Rybná 29, Praha 1, or can be posted directly to the applicant.

Publications are available from Talacko sheet music, Rybná 29, Praha 1, 110 00 and in all good music retailers. A list of publications for ABRSM exams is here.

For further information please contact:

David Talacko
Talacko sheet music
Rybná 29
110 00 Praha 1

Tel: +420 224 813 039
Fax: +420 224 817 919
E-mail: abrsm@talacko.cz